1. Tâm linh
  2. Tôn giáo

Làm gì khi có bạn theo Công giáo mà tin xem bói, xem tarot?

Em có đứa bạn cũng theo Công giáo mà nó lại đi coi, tin tarot. Em hỏi và nó bảo có ông theo đạo cũng coi cho nó với bh thoáng rồi kệ đi ko sao. Em ko bik làm sao cả?

Từ khóa: tâm linh , tôn giáo

Tôi là một người theo Công giáo La Mã truyền thống. Thậm chí tôi chỉ đi lễ Latinh truyền thống, không đi lễ Novus Ordo. Đây không phải là trang dành riêng cho người CG, nhưng tôi sẽ trả lời trên cái nhìn người CG truyền thống. LƯU Ý: Tôi không phê phán những người không theo đạo và đi coi bói hay gì kệ họ. Nhưng theo đạo mà không theo lề luật thì không gọi là "theo" đạo, mà mang danh nghĩa bên ngoài thôi.

"Bây giờ thoáng rồi". Cái gì thoáng? Lề luật không thay đổi theo xã hội. Bạn giải thích với bạn đó đơn giản vậy ắ.

Ủa xã hội cho phép phá thai là lề luật của đạo phải đổi để "thoáng" theo hả? Xã hội cho phép quan hệ tình dục trước hôn nhân với ai lúc nào tùy thích miễn cả 2 muốn, là luật đạo phải cho phép theo hả? Xã hội cho phép cưới nhiều lần, ly dị nhiều lần tùy thích, là luật đạo phải theo hả?

Nói như vậy nhưng bạn đó vẫn không chịu thì âu cũng là lựa chọn cá nhân. Nếu bạn cảm thấy quan tâm có thể cầu nguyện cho họ.

THEO SUY NGHĨ CỦA TÔI: Đây là một trong vô vàn hậu quả của việc Giáo hội cố gắng thay đổi theo thời đại. Công đồng Vatican II đã đi quá đà trong việc "hiện đại hóa" Giáo hội. GH đang trong cơn khủng hoảng. Và đây là thời Giáo hoàng tệ nhất mà tôi biết đến. (Nếu bạn là người CG và chuẩn bị vào phản biện, lưu ý là tôi không nằm trong một nhóm dị giáo hay Tông tòa khuyết nào!!!).

Trả lời

Tôi là một người theo Công giáo La Mã truyền thống. Thậm chí tôi chỉ đi lễ Latinh truyền thống, không đi lễ Novus Ordo. Đây không phải là trang dành riêng cho người CG, nhưng tôi sẽ trả lời trên cái nhìn người CG truyền thống. LƯU Ý: Tôi không phê phán những người không theo đạo và đi coi bói hay gì kệ họ. Nhưng theo đạo mà không theo lề luật thì không gọi là "theo" đạo, mà mang danh nghĩa bên ngoài thôi.

"Bây giờ thoáng rồi". Cái gì thoáng? Lề luật không thay đổi theo xã hội. Bạn giải thích với bạn đó đơn giản vậy ắ.

Ủa xã hội cho phép phá thai là lề luật của đạo phải đổi để "thoáng" theo hả? Xã hội cho phép quan hệ tình dục trước hôn nhân với ai lúc nào tùy thích miễn cả 2 muốn, là luật đạo phải cho phép theo hả? Xã hội cho phép cưới nhiều lần, ly dị nhiều lần tùy thích, là luật đạo phải theo hả?

Nói như vậy nhưng bạn đó vẫn không chịu thì âu cũng là lựa chọn cá nhân. Nếu bạn cảm thấy quan tâm có thể cầu nguyện cho họ.

THEO SUY NGHĨ CỦA TÔI: Đây là một trong vô vàn hậu quả của việc Giáo hội cố gắng thay đổi theo thời đại. Công đồng Vatican II đã đi quá đà trong việc "hiện đại hóa" Giáo hội. GH đang trong cơn khủng hoảng. Và đây là thời Giáo hoàng tệ nhất mà tôi biết đến. (Nếu bạn là người CG và chuẩn bị vào phản biện, lưu ý là tôi không nằm trong một nhóm dị giáo hay Tông tòa khuyết nào!!!).

Theo luật thì người Công Giáo không được phép coi bói toán, tử vi, phong thủy các kiểu. Nhưng thực tế không phải ai cũng tuân theo.