1. Giáo dục

Làm gì khi trẻ con học theo người lớn chửi tục và được người lớn hưởng ứng?

Tình cờ nghe đứa bé nhà hàng xóm mới có 3 tuổi mấy ngồi ăn cơm chiều, khi bé mở miệng ra thường điệm thêm những tiếng tục tĩu như DM, CC,... Nghe khá choáng, trong khi bé ngồi chung với ông bà và cha mẹ. Chẳng nghe ai la mắng bé gì cả mà còn cổ vũ cho bé, nói bé lanh, thông minh sau này khó bị ăn hiếp...

Bạn nghĩ sao khi tình trạng các bé nhỏ nghe người lớn xung quanh chửi tục nói tĩu và học theo? Môi trường giáo dục cho trẻ là ngay chính những người trẻ tiếp tục từ tấm bé trước khi có sự can thiệp của nhà trường.

Từ khóa: trẻ con, học theo, chửi tục, cha mẹ, giáo dục, giáo dục

Trẻ em là tờ giấy trắng và cha mẹ là chiếc bút đầu tiên tô lên tờ giấy ấy. Mà màu trắng thì dễ bị màu khác đè lên, còn màu đen, tô đen kịt rồi thì khó và viết thêm cái gì lên nữa. Chỉ hy vọng khi lớn lên, sang trang mới tờ giấy ấy sẽ ko bắt chước mặt kia mà tự tô đen cuộc đời.

Ai làm phụ huynh thì nên để ý. Con hơn cha là nhà có phúc nhưng hơn cái khoảng xấu thì chỉ là gần âm vô cùng hơn mà thôi.

Trả lời

Trẻ em là tờ giấy trắng và cha mẹ là chiếc bút đầu tiên tô lên tờ giấy ấy. Mà màu trắng thì dễ bị màu khác đè lên, còn màu đen, tô đen kịt rồi thì khó và viết thêm cái gì lên nữa. Chỉ hy vọng khi lớn lên, sang trang mới tờ giấy ấy sẽ ko bắt chước mặt kia mà tự tô đen cuộc đời.

Ai làm phụ huynh thì nên để ý. Con hơn cha là nhà có phúc nhưng hơn cái khoảng xấu thì chỉ là gần âm vô cùng hơn mà thôi.