1. Kiến thức chung

Làm quan to để làm gì?

A. Kinh tế khá giả.

B. Mọi người nể phục.

C. Thể hiện bản thân.

D. Vì dân vì nước.

E. Vì mục đích khác.

Từ khóa: xã hội, xã hội học, chính trị, kiến thức chung

Câu hỏi này mà không giải thích thêm thì rất khó trả lời.

Bạn hỏi làm quan là được, còn làm quan "TO" thì không rõ ý bạn muốn hỏi gì, trên phương diện nào?

Những câu hỏi này thường chỉ những ai chưa từng tiếp xúc với quan chức mới thắc mắc.

Trả lời

Câu hỏi này mà không giải thích thêm thì rất khó trả lời.

Bạn hỏi làm quan là được, còn làm quan "TO" thì không rõ ý bạn muốn hỏi gì, trên phương diện nào?

Những câu hỏi này thường chỉ những ai chưa từng tiếp xúc với quan chức mới thắc mắc.

Mục đích của làm việc là để kiếm tiền. Khẳng định bản thân và giúp ích cho đời. Làm đc vậy sẽ đc mọi người nể phục. Vì vậy tôi chọn cả a.b.c.d
D
D

D,E

Nói chung ngoài vì đất nước, còn vì lời hứa

Vì khát vong bản thân

D
😅, nghe lớn lao wá nhỉ