Làm sao đăng bài viết trên Noron?

  1. Noron

Mình bấm vào dấu cộng thì lập tức dẫn đến trang đặt câu hỏi ? Mình không tìm được chỗ nào đăng bài viết ?

Từ khóa: 

noron

Mình cũng bị thế khi dùng trên web của điện thoại. Bạn vào bằng app hoặc máy tính á sẽ thấy có chỗ để viết bài.

 

Trả lời
Mình cũng bị thế khi dùng trên web của điện thoại. Bạn vào bằng app hoặc máy tính á sẽ thấy có chỗ để viết bài.