Mọi người đã kiểm tra học kì xong chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

chưa, trường mình đang thi cuối kì nè, tầm m10 là trường mình mới thi xong hết 

Trả lời

chưa, trường mình đang thi cuối kì nè, tầm m10 là trường mình mới thi xong hết 

Mình cũng đang thi quá trời đây. Năm nay Tết sớm nên cảm giác làm gì cũng bị vội, kể cả thi. Chưa vào đầu được cái gì đã đùng cái mai thi cuối kỳ rồi. Nhưng mình vẫn đang cố gắng để đón một cái tết trọn vẹn, không deadline, không áp lực hihi. 

Thời điểm này chắc nhiều bạn cũng đang bận ôn thi sấp mặt nè. Chúc mọi người bình tĩnh, tự tin làm bài thật tốt nha. 

https://cdn.noron.vn/2023/01/02/b0ce5ad318a929a6fff8daa36758f70c-1672652954.jpg