Bạn nghĩ chiến tranh Nga - Ukraine sẽ được kết thúc như thế nào?

  1. Xã hội

Chiến thắng từ một bên? Một hiệp định thương lượng hòa bình? Sự bế tắc? Sự can thiệp từ bên thứ 3 (NATO/Mỹ/Trung Quốc)? Chiến tranh thế giới mới?

https://cdn.noron.vn/2023/01/02/shutterstock2113566569-edited-1672595145_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2023/01/02/8co-1670203403861-1672595597_1024.pnghttps://cdn.noron.vn/2023/01/02/237071713808805-1672595495_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2023/01/02/30865811354293816971508467968320232394972099n-1672595549_1024.pnghttps://cdn.noron.vn/2023/01/02/photo1578622603079-1578622603260-crop-15786226083631257696250-1672595756_1024.jpg
Từ khóa: 

nga

,

ukraine

,

nga-ukraine

,

xã hội

Mình nghĩ nó sẽ không kết thúc hoàn toàn mà âm ỉ từng chút một. Cả 2 bên đều được công nhận chiến thắng ở một góc độ nào đó, song nó cũng đồng thời mở ra những cuộc chiến mới. Bởi, nếu bây giờ chỉ là chiến tranh bằng vũ khí, từ giờ trở đi có khi còn chiến tranh bằng tri thức, kinh tế, con người,... nữa. 

Mình không đánh đồng tất cả nhưng một khi 2 quốc gia đã xảy ra chiến tranh có sử dụng vũ khí thì ắt cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sau này. Mình không phải là một người hiểu sử, chỉ chia sẻ dưới góc nhìn cá nhân, hy vọng sẽ được lắng nghe thêm ý kiến của mọi người.

https://cdn.noron.vn/2023/01/02/jpgh6qkqutsvjk8r08pm20220314101339thump-1672651701.jpg
Trả lời

Mình nghĩ nó sẽ không kết thúc hoàn toàn mà âm ỉ từng chút một. Cả 2 bên đều được công nhận chiến thắng ở một góc độ nào đó, song nó cũng đồng thời mở ra những cuộc chiến mới. Bởi, nếu bây giờ chỉ là chiến tranh bằng vũ khí, từ giờ trở đi có khi còn chiến tranh bằng tri thức, kinh tế, con người,... nữa. 

Mình không đánh đồng tất cả nhưng một khi 2 quốc gia đã xảy ra chiến tranh có sử dụng vũ khí thì ắt cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sau này. Mình không phải là một người hiểu sử, chỉ chia sẻ dưới góc nhìn cá nhân, hy vọng sẽ được lắng nghe thêm ý kiến của mọi người.

https://cdn.noron.vn/2023/01/02/jpgh6qkqutsvjk8r08pm20220314101339thump-1672651701.jpg