Làm sao để bắt chuyện được với con gái ở tiệm nail?

  1. Làm đẹp

  2. Giới tính

  3. Tình yêu

Thì bắt chuyện như nào ra làm sao?

Từ khóa: 

làm đẹp

,

giới tính

,

tình yêu

Tôi có một thắc mắc, là tại sao phải là ở tiệm nail? Ông có thể thể hiện trình độ tán gái của mình ở nhiều nơi nữa mà. Rồi ông vào tiệm nail làm gì vậy 😂

Trả lời

Tôi có một thắc mắc, là tại sao phải là ở tiệm nail? Ông có thể thể hiện trình độ tán gái của mình ở nhiều nơi nữa mà. Rồi ông vào tiệm nail làm gì vậy 😂

Theo tôi, không chỉ là ở tiệm nail mà bất kể là ở không gian nào, nếu bạn là nam thì khi bắt chuyện với con gái bạn nên lịch sự, có duyên và tôn trọng đối phương, và đặc biệt là không được đùa cợt nếu mối quan hệ chưa đủ thân thiết.

Nếu không tuân thủ được những điều trên thì cho dù bạn bắt chuyện như nào cũng không được đáp lại hoặc thậm chí còn bị đánh giá là vô duyên, bất lịch sự.