Làm sao để biết mình không làm phiền người khác?

Từ khóa: Phong cách sống, Tâm sự cuộc sống

Trước đây mình cũng khá đăng đo về việc nay khi muốn giao với với bạn mọi người . Bây giờ mình nhìn lại thì mấy những suy nghĩ đó không cần thiết . Cứ cư xử tự nhiên , thõa mái không thô lỗ là được . Khi nào thấy người ta khó chịu hay không hứng thú thì điểu chỉnh lại cho chuẩn mực tí . Nếu đã thay đổi rồi mà vẫn vậy thì khó chịu thì lúc đó chính xác là bạn làm phiền ngta và người đó ko ưa gì bạn . Đó là với người hiền lành đấy . Chứ gặp kiểu cục súc như mình thì ai làm phiền thì đuổi thẳng căng luôn chứ dây dưa chi cho mệt :vvv . Nói chúng là mình muốn nói bạn là cứ sống thõa mái cư xử chuẩn mực là được , cứ mãi bận tậm như thế thì không tốt . Mình từng như thế nên khá rõ . Khá ngột ngạt .

Trả lời

Trước đây mình cũng khá đăng đo về việc nay khi muốn giao với với bạn mọi người . Bây giờ mình nhìn lại thì mấy những suy nghĩ đó không cần thiết . Cứ cư xử tự nhiên , thõa mái không thô lỗ là được . Khi nào thấy người ta khó chịu hay không hứng thú thì điểu chỉnh lại cho chuẩn mực tí . Nếu đã thay đổi rồi mà vẫn vậy thì khó chịu thì lúc đó chính xác là bạn làm phiền ngta và người đó ko ưa gì bạn . Đó là với người hiền lành đấy . Chứ gặp kiểu cục súc như mình thì ai làm phiền thì đuổi thẳng căng luôn chứ dây dưa chi cho mệt :vvv . Nói chúng là mình muốn nói bạn là cứ sống thõa mái cư xử chuẩn mực là được , cứ mãi bận tậm như thế thì không tốt . Mình từng như thế nên khá rõ . Khá ngột ngạt .

Mình thấy cũng khá khó. Thường thì sẽ quan sát nét mặt nhưng không phải ai cũng sẽ thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Mình nghĩ cần có quá trình để quan sát dựa vào thái độ, nét mặt và cả hành động của họ. 

Để ý trong lúc nói chuyện họ có khó chịu hay là có xu hướng ngừng câu chuyện ko? Và trước khi bắt đầu bạn nên chú ý xem họ có đang bận rộn không? Nhiều khi đang bận rộn mà có người nói chuyện thì mình thấy khá phiền.