1. Phong cách sống

Làm sao để cân bằng tài chính với sinh viên tự lập? Những cách để kiếm tiền?

Sinh viên với câu muôn thử là đầu tháng giàu cuối tháng nghèo. Làm sao để có thể quản lý tài chính tốt nhất! Là sinh viên có những cách kiếm tiền như đi gia sư, đi làm thêm làm sao để có thể cân bằng việc kiếm tiền để sống và việc học?
Từ khóa: phong cách sống