1. Công nghệ thông tin

Làm sao để không bị lạc hậu ở giới công nghệ?

Mình hay đọc báo, blog và tìm hiểu các công nghệ mới tuy nhiên nhiều lúc mình thấy mình bỏ sót một số thứ thậm chí nhiều lúc mình nói chuyện với bạn bè có những keyword mình chưa từng nghe và về google thì nó cũng đã có một số bài viết bằng Tiếng việt nghĩa là mình cũng khá chậm rồi. Làm sao để có thể update liên tục
Từ khóa: update, Công nghệ thông tin
Công nghệ tiến rất nhanh và bao trùm nhiều mảng, bạn không thể nào biết hết mọi thứ được và biết hết để làm cái quái gì, hãy tập trung vào một thứ thôi. Ví dụ như mình chuyên làm về mobile thì mình quan tâm đến những thay đổi trên Android và iOS, chứ còn những mảng khác như web, blockchain, server thì cũng biết qua thôi chứ không rành lắm. Vả lại nhìn thì nó cứ thay đổi vậy thôi chứ vẫn dựa trên nền tảng cốt lõi cả mà thôi.

Trả lời

Công nghệ tiến rất nhanh và bao trùm nhiều mảng, bạn không thể nào biết hết mọi thứ được và biết hết để làm cái quái gì, hãy tập trung vào một thứ thôi. Ví dụ như mình chuyên làm về mobile thì mình quan tâm đến những thay đổi trên Android và iOS, chứ còn những mảng khác như web, blockchain, server thì cũng biết qua thôi chứ không rành lắm. Vả lại nhìn thì nó cứ thay đổi vậy thôi chứ vẫn dựa trên nền tảng cốt lõi cả mà thôi.

Bạn cài thử flipboard và dành thời gian khoảng 30p mỗi ngày lướt các đầu báo tech mà bạn đã follow trên flipboard. Đó là cách mình đang update mỗi ngày từ những kiến thức mới bằng tiếng anh.

Sắp tới Noron! sẽ tìm cách bổ sung thêm những tin tức update hoặc nội dung mới nhất trong từng lĩnh vực theo từng topic để các bạn có thể cùng trao đổi và update thông tin trên cùng 1 nền tảng được.