1. Kiến thức chung

Làm sao để giữ chân người tài?

Theo mình thấy, hiện nay, những người giỏi đều đầu quân cho những công ty nước ngoài hoặc có tiếng tăm nhất định trên thị trường, hoặc tự làm riêng cho bản thân mình

Nếu vậy thì những công ty mới thành lập hoặc nhỏ chẳng phải là sẽ không thể nào tuyển được những người thật sự giỏi? Hoặc nếu có thì họ cũng sẽ mau chán và rời khỏi công ty?

Mình thấy lương không phải là vấn đề lớn nhất, vì mình có quen biết vài người bạn, sẵn sàng từ chối công việc lương 4xxx bảng mà không cần suy nghĩ nhiều, sau đó tự làm hoặc làm chung với những người bạn có cùng năng lực và chí hướng

Phải chăng những người giỏi, họ chỉ muốn làm chung với những người bằng hoặc giỏi hơn nữa

Từ khóa: tallent, nhân tài, human resource, kiến thức chung

có rất nhiều kiểu người giỏi, không phải người giỏi nào cũng muốn làm công ty nước ngoài hoặc có tiếng tăm vì họ thấy họ rất nhỏ bé trong những công ti đó. Vì là công ti lớn, tất cả qui trình làm việc đều đã được hoàn thiện gần như 100% dẫn đến việc người giỏi vào làm sẽ chỉ làm theo những gì có sẵn chứ ko cần phải innovate quá nhiều nữa. tuy nhiên khi làm ở cti mới thành lập hoặc nhỏ, mọi thứ đều chưa hoàn thiện, đòi hỏi người giỏi phải chịu rất nhiều thách thức để xây dựng mọi thứ từ đầu. vậy nên những cti nhỏ có thể thu hút nhân tài bằng chính sự chưa hoàn thiện của mình, khi làm trong một môi trường như vậy, nhân tài có nhiều cơ hội thể hiện bản thân mình hơn và cảm thấy những gì mình làm thật sự đóng góp được gì đó cho cti

Trả lời

có rất nhiều kiểu người giỏi, không phải người giỏi nào cũng muốn làm công ty nước ngoài hoặc có tiếng tăm vì họ thấy họ rất nhỏ bé trong những công ti đó. Vì là công ti lớn, tất cả qui trình làm việc đều đã được hoàn thiện gần như 100% dẫn đến việc người giỏi vào làm sẽ chỉ làm theo những gì có sẵn chứ ko cần phải innovate quá nhiều nữa. tuy nhiên khi làm ở cti mới thành lập hoặc nhỏ, mọi thứ đều chưa hoàn thiện, đòi hỏi người giỏi phải chịu rất nhiều thách thức để xây dựng mọi thứ từ đầu. vậy nên những cti nhỏ có thể thu hút nhân tài bằng chính sự chưa hoàn thiện của mình, khi làm trong một môi trường như vậy, nhân tài có nhiều cơ hội thể hiện bản thân mình hơn và cảm thấy những gì mình làm thật sự đóng góp được gì đó cho cti

Bản thân k phải là 1 ng giỏi nhưng khi làm việc với những người k am hiểu ( hoặc cố tình k chịu hiểu) lĩnh vực của mình, thì rất khó có thể trao đổi, bàn bạc hay tìm tiếng nói chung đc. K phải là mình k kiễn nhẫn với họ mà là quá mất thời gian cho những việc đã đc mặc sẵn bằng kiến thức chung như thế!

Thêm nữa, mình nhận ra, những ng hiểu biết hạn hẹp thường có cái tôi rất lớn, mà chính điều đó làm cho họ tự giới hạn bản thân cũng như giới hạn luôn hiệu quả công việc! Nên mình cực kỳ hạn chế làm việc hay bàn luận gì với những ng k cùng background lĩnh vực đó với mình