1. Tài chính & Đầu tư

Theo bạn, năng lực quản lý tài chính cá nhân có mối quan hệ ra sao với tìm việc thành công?

Mình đã làm khảo sát trên Facebook cho câu hỏi trên và đã có 59 bạn trả lời. Trong đó 52 bạn tin rằng năng lực quản lý tài chính cá nhân có thể giúp tìm việc thành công còn 7 bạn không tin.

Với bạn thì bạn nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa năng lực này và khả năng tìm việc?

Từ khóa: tài chính cá nhân, tài chính cho người tìm v, quản lý tài chính cá nhân, Tài chính & Đầu tư

Chào bạn, mình nghĩ có mối quan hệ giữa năng lực quản lý tài chính cá nhân với khả năng tìm việc.

Nếu ai đó cần một công việc để có thu nhập đều đặn, nói chính xác hơn là cần thu nhập đều đặn để đảm bảo cho những lần chi tiêu "vung tay quá trán", thì họ sẽ buộc phải làm tất cả những việc họ tìm thấy hoặc người khác giao cho. Do đó, dù họ có việc, song không thể nói là đã tìm việc thành công được.

Theo mình thấy, thì một công việc thành công đúng nghĩa, ngoài mang đến thu nhập còn phải khiến cho bản thân chúng ta hứng thú, phù hợp với năng lực của bản thân và cống hiến được giá trị nhất định cho cộng đồng. Chúng ta chỉ có quyền lựa chọn công việc đủ tiêu chí kể trên, nếu tài chính không quá bị bó buộc. Mà muốn thoát khỏi nỗi lo ấy, thì lại phải học cách quản lý tài chính cá nhân.

Chúc bạn quản lý tài chính cá nhân tốt và có một công việc phù hợp.

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ có mối quan hệ giữa năng lực quản lý tài chính cá nhân với khả năng tìm việc.

Nếu ai đó cần một công việc để có thu nhập đều đặn, nói chính xác hơn là cần thu nhập đều đặn để đảm bảo cho những lần chi tiêu "vung tay quá trán", thì họ sẽ buộc phải làm tất cả những việc họ tìm thấy hoặc người khác giao cho. Do đó, dù họ có việc, song không thể nói là đã tìm việc thành công được.

Theo mình thấy, thì một công việc thành công đúng nghĩa, ngoài mang đến thu nhập còn phải khiến cho bản thân chúng ta hứng thú, phù hợp với năng lực của bản thân và cống hiến được giá trị nhất định cho cộng đồng. Chúng ta chỉ có quyền lựa chọn công việc đủ tiêu chí kể trên, nếu tài chính không quá bị bó buộc. Mà muốn thoát khỏi nỗi lo ấy, thì lại phải học cách quản lý tài chính cá nhân.

Chúc bạn quản lý tài chính cá nhân tốt và có một công việc phù hợp.