Làm sao để hết lười bây giờ?

Nhiều khi mình rất lười cộng thêm dịch nữa nên càng khiến mình mình có cơ hội lười hơn =)) Dù biết là lười rất tiêu cực nhưng vẫn không sửa được

Từ khóa: bệnh lười, Kỹ năng mềm
đặt ra mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho bản thân r cố gắng thôi b

Trả lời

đặt ra mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho bản thân r cố gắng thôi b