Làm sao để hết nuối tiếc và thất vọng ở hiện thực hoặc ở người khác?

Từ khóa: Tâm sự cuộc sống, Tâm lý học

Mình nghĩ nuối tiếc và hi vọng ít nhiều có liên quan đến những kì vọng của chúng ta vào hiện thực và người khác. Cá nhân mình tin điều cơ bản nhất chúng ta có thể làm với hiện thực và những người xung quanh đôi khi chỉ là thấu hiểu.

Bạn có thể thấu hiểu hiện thực hơn qua cuốn sách:

Để thấu hiểu người khác tác động đến bạn ra sao và làm thế nào vượt qua sự chi phối từ tác động ấy, bạn có thể tham khảo cuốn:

Cũng nên dành ra thời gian để thấu hiểu chính bản thân bạn và tại sao vấn đề này lại đến với bạn nữa nhé:

Trả lời

Mình nghĩ nuối tiếc và hi vọng ít nhiều có liên quan đến những kì vọng của chúng ta vào hiện thực và người khác. Cá nhân mình tin điều cơ bản nhất chúng ta có thể làm với hiện thực và những người xung quanh đôi khi chỉ là thấu hiểu.

Bạn có thể thấu hiểu hiện thực hơn qua cuốn sách:

Để thấu hiểu người khác tác động đến bạn ra sao và làm thế nào vượt qua sự chi phối từ tác động ấy, bạn có thể tham khảo cuốn:

Cũng nên dành ra thời gian để thấu hiểu chính bản thân bạn và tại sao vấn đề này lại đến với bạn nữa nhé: