Làm thế nào để có nhiều mối quan hệ tốt?

Tôi thiết nghĩ muốn có những mối quan hệ tốt đẹp thì bản thân hãy trở thành người tốt đẹp, muốn có người bạn quân tử thì trước tiên bản thân hãy là một người quân tử. Khi trong nhà có nguời quân tử ở thì lo gì ngoài cửa không có người quân tử đến?

Từ khóa: mối quan hệ tốt, Tâm sự cuộc sống

Mình cũng đồng ý với bạn là để có nhiều mối quan hệ tốt, trước hết mỗi chúng ta cần làm người tử tế. Vì những người giống nhau thường sẽ dễ hợp lại với nhau.

Tuy nhiên, nếu có một chút "kĩ năng" thì việc tạo dựng các mối quan hệ tốt và duy trì sao cho mối quan hệ ấy luôn tốt sẽ dễ dàng hơn:

Một vài lưu ý khi tạo dựng mối quan hệ:

Đề việc tạo dựng mối quan hệ trở nên thú vị hơn:

Và để tránh lãng phí thời gian, sức lực cho các mối quan hệ tiêu cực:

Trả lời

Mình cũng đồng ý với bạn là để có nhiều mối quan hệ tốt, trước hết mỗi chúng ta cần làm người tử tế. Vì những người giống nhau thường sẽ dễ hợp lại với nhau.

Tuy nhiên, nếu có một chút "kĩ năng" thì việc tạo dựng các mối quan hệ tốt và duy trì sao cho mối quan hệ ấy luôn tốt sẽ dễ dàng hơn:

Một vài lưu ý khi tạo dựng mối quan hệ:

Đề việc tạo dựng mối quan hệ trở nên thú vị hơn:

Và để tránh lãng phí thời gian, sức lực cho các mối quan hệ tiêu cực: