Làm sao để ngăn con ngài vào nhà?


Nhà mình thường có nhiều con ngài nhỏ bay vào nhà, đậu trên tường. Vậy làm sao để ngăn được chúng ko bay vào nhà nữa?
Từ khóa: Kiến thức chung

Nhà mình thì có dùng cửa sổ lưới để chặn côn trùng bay vào.

Ngài là loài côn trùng to nên có thể chặn bằng lưới này.

Cua chong muoi

Ngoài ra nếu nhà có gần khu vực nhiều cây cối thì nên phát quang, giảm điều kiện sinh sống của các loài côn trùng nói chung.

Trả lời

Nhà mình thì có dùng cửa sổ lưới để chặn côn trùng bay vào.

Ngài là loài côn trùng to nên có thể chặn bằng lưới này.

Cua chong muoi

Ngoài ra nếu nhà có gần khu vực nhiều cây cối thì nên phát quang, giảm điều kiện sinh sống của các loài côn trùng nói chung.

Đóng cửa. Côn trùng bị thu hút bởi ánh sáng nên chỉ có cách ly thì mới đc. Còn để hạn chế thì có thể lắp thêm đèn ngoài nhà.