1. Hướng nghiệp

Làm sao để sống có kỉ luật?

Từ khóa: hướng nghiệp

Sống có kỷ luật. Có lẽ bạn là người công tâm, tính công bằng và sống ngay thẳng nên mới có câu hỏi thấy đồng cảm với mình về định nghĩa chữ "kỷ luật".

Mình có 1 câu chuyện của chính bản thân muốn kể cho bạn, sau đó sẽ kết luận quan điểm của mình vì sao: Một con én không làm nổi mùa xuân.

Hồi đó ở Q.Thanh xuân, khi đi đến 1 ngã tư đèn đỏ thì mình dừng lại chờ xanh. Bất ngờ phía sau có nhiều tiếng quát "mày hâm à, thằng kia" "đồ điên". Hãi quá, mình vặn ga dọt thẳng vượt luôn, có mặt hổ báo còn nhìn lại mình làm hú hồn!..."Okie, đỏ mặc đỏ đi cứ đi. Got it"😃

Ngày về ghé phi trường Makita Nhật, mình xộc thẳng vào quầy hỏi đổi vé lên tàu, nhỏ attendant cứ bơ mình đi, chỉ ngoắc người sau. Mình ngoái nhìn sau thì...một đoàn dài rồng rắn đang xếp hàng chờ và nhìn mình bằng cặp mắt quái vật🤭

Thế là biết rồi! "Okie, xếp thì xếp"  mình lẵng lặng, tái mặt, đi vào sau xếp hàng...còn dài hơn lúc mới vào, ngu thật!

Muốn chia xẻ với bạn là: Sống kỷ luật, một là mình cần có xã hội cùng kỷ luật để đồng hóa mình nhanh.

Hai là: mình cần có bàn tay sắt như Lý quang Diệu của Singapore đã độc tài, dám đàn áp để cả nước Sing đi theo làm cường quốc giàu mạnh, kỷ luật số một Asean. Thân👍

Trả lời

Sống có kỷ luật. Có lẽ bạn là người công tâm, tính công bằng và sống ngay thẳng nên mới có câu hỏi thấy đồng cảm với mình về định nghĩa chữ "kỷ luật".

Mình có 1 câu chuyện của chính bản thân muốn kể cho bạn, sau đó sẽ kết luận quan điểm của mình vì sao: Một con én không làm nổi mùa xuân.

Hồi đó ở Q.Thanh xuân, khi đi đến 1 ngã tư đèn đỏ thì mình dừng lại chờ xanh. Bất ngờ phía sau có nhiều tiếng quát "mày hâm à, thằng kia" "đồ điên". Hãi quá, mình vặn ga dọt thẳng vượt luôn, có mặt hổ báo còn nhìn lại mình làm hú hồn!..."Okie, đỏ mặc đỏ đi cứ đi. Got it"😃

Ngày về ghé phi trường Makita Nhật, mình xộc thẳng vào quầy hỏi đổi vé lên tàu, nhỏ attendant cứ bơ mình đi, chỉ ngoắc người sau. Mình ngoái nhìn sau thì...một đoàn dài rồng rắn đang xếp hàng chờ và nhìn mình bằng cặp mắt quái vật🤭

Thế là biết rồi! "Okie, xếp thì xếp"  mình lẵng lặng, tái mặt, đi vào sau xếp hàng...còn dài hơn lúc mới vào, ngu thật!

Muốn chia xẻ với bạn là: Sống kỷ luật, một là mình cần có xã hội cùng kỷ luật để đồng hóa mình nhanh.

Hai là: mình cần có bàn tay sắt như Lý quang Diệu của Singapore đã độc tài, dám đàn áp để cả nước Sing đi theo làm cường quốc giàu mạnh, kỷ luật số một Asean. Thân👍