Làm sao để thoát ế?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Nắng đã có mũ

Mưa đã có ô

Bạn thân giờ đã có bồ

Giờ tôi vẫn chưa thoát ế

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Yêu 1 người rồi..... Cưới! . Hết !

Trả lời

Yêu 1 người rồi..... Cưới! . Hết !

Thả thính