Làm sao để từ bỏ thói quen xấu?

  1. Phong cách sống

Hút thuốc, cắn móng tay, ăn đêm. Bạn đã bao giờ cố gắng từ bỏ một thói quen xấu, và kết thúc trong thất bại? Làm sao để phá vỡ vòng tuần hoàn vô vọng của thói quen xấu? Cùng xem cơ chế và khắc phục nhé.

Các bạn có biết rằng mỗi vòng tuần hoàn của thói quen xấu sẽ gồm gợi ý, sau gợi ý đó sẽ là thói quen được hành động và cuối cùng là phần thưởng sau hành động đó mà bộ não ghi nhận. Thực sự là một vòng luẩn quẩn, giải pháp ở chỗ nào?

Từ khóa: 

phong cách sống

Đơn giản, muốn từ bỏ 1 thói quen xấu cần 1 động lực, có thể từ chính bản thân hoặc từ ngoại cảnh xung quanh. Ví dụ 1 ng hay chạy xe ẩu, lạng lách - 1 thói quen rất xấu. Nếu bình thường thì làm sao a ta bỏ đc thói quen đó. Nhưng nếu: rầm, vào nhà thương nằm 2 tháng vs cái sẹo trên mặt. Đảm bảo sau này a ta đi xe còn sợ huống chi là chạy nhanh. 🤣🤣

Trả lời

Đơn giản, muốn từ bỏ 1 thói quen xấu cần 1 động lực, có thể từ chính bản thân hoặc từ ngoại cảnh xung quanh. Ví dụ 1 ng hay chạy xe ẩu, lạng lách - 1 thói quen rất xấu. Nếu bình thường thì làm sao a ta bỏ đc thói quen đó. Nhưng nếu: rầm, vào nhà thương nằm 2 tháng vs cái sẹo trên mặt. Đảm bảo sau này a ta đi xe còn sợ huống chi là chạy nhanh. 🤣🤣

Mình thường dùng app để track và build 1 thói quen mới thay thế thói quen cũ. Khá hiệu quả

Quan trọng là ý chí thôi

Nếu bạn nào chưa biết cũng có thể tham khảo quyển Sức mạnh của thói quen. Khá hay về cách thay đổi thói quen xấu sang tốt