Làm sao để vệ sinh màn hình tivi đúng cách?

  1. Công nghệ thông tin

Đối với mình việc vệ sinh tivi đúng cách không hề dễ dàng, vì bình thường chỉ lấy khăn lau, nhưng dù lau đi lau lại thì cảm giác vẫn còn bụi bám vào.

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cach-lam-sach-tivi-man-hinh-phang-537205

 

Trả lời

https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cach-lam-sach-tivi-man-hinh-phang-537205