1. Kiến thức chung

Làm thế nào để biết 1 người là chuyên gia Excel?

Từ khóa: Kiến thức chung

Một số dấu hiệu nhận biết bên ngoài đó là qua chuyên môn của họ. Nếu 1 người chuyên về kế toán, Marketing (data, tracking hoặc là performance), Business Analyst thì có thể họ sẽ biết về Excel. Nhưng để gọi là chuyên gia, theo tiêu chuẩn của mình thì phải nhìn qua cách sử dụng nhiều hàm phức tạp để giải các bài toán phức tạp.

Fun fact là hồi trước mình cứ nghĩ ai học IT cũng biết cài Win cũng như giỏi Excel hết, nhưng sự thật không hẳn như thế nha :))


Trả lời

Một số dấu hiệu nhận biết bên ngoài đó là qua chuyên môn của họ. Nếu 1 người chuyên về kế toán, Marketing (data, tracking hoặc là performance), Business Analyst thì có thể họ sẽ biết về Excel. Nhưng để gọi là chuyên gia, theo tiêu chuẩn của mình thì phải nhìn qua cách sử dụng nhiều hàm phức tạp để giải các bài toán phức tạp.

Fun fact là hồi trước mình cứ nghĩ ai học IT cũng biết cài Win cũng như giỏi Excel hết, nhưng sự thật không hẳn như thế nha :))