1. Kỹ năng mềm

Làm thế nào để biết mình có đang giỏi về tư duy logic hay tư duy phản biện?

Từ khóa: tư duy logic, tư duy phản biện, kỹ năng mềm

Hãy "thực hành" đi, hãy tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn. HĐ mình đang nói đến ở đây là các hoạt động có liên quan nhá!

Hoặc bạn cũng có thể phát hiện rõ hơn qua các hành động thường ngày của bạn. Các bạn nói chuyện, phản biện lại một vấn đề thể hiện rất rõ, cứ thử xem!

Trả lời

Hãy "thực hành" đi, hãy tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn. HĐ mình đang nói đến ở đây là các hoạt động có liên quan nhá!

Hoặc bạn cũng có thể phát hiện rõ hơn qua các hành động thường ngày của bạn. Các bạn nói chuyện, phản biện lại một vấn đề thể hiện rất rõ, cứ thử xem!