Nên học các kỹ năng sống ở đâu?

Từ khóa: kỹ năng sống, Kỹ năng mềm

Ko ai dạy được cho bạn kĩ năng sống. Hay nếu họ bảo họ dạy được cho bạn thì cũng đừng tin, tất cả chỉ là một trò bịp. Mỗi người mỗi đời khác nhau, bạn nghĩ sao khi họ có thể dạy bạn cách... họ sống!? Những gì bạn nghe được chỉ là chia sẻ, và nơi học các kĩ năng sống ko đâu tốt bằng bạn tự lê chân mình ra ngoài xã hội.

Như mình đây, từng rất kém trong việc giao tiếp xã hội, ngồi nghe đủ người ra rả suốt ngày về việc cải thiện nó, nhưng cuối cùng mình chỉ thật sự học được cách giao tiếp khi mình "thực hành".

Đúng là "thực hành" khi chưa đc học "lý thuyết" có thể sẽ khiến bạn ngã sấp mặt, nhưng ai quan tâm? Có ngã đau mới biết đi được!

Trả lời

Ko ai dạy được cho bạn kĩ năng sống. Hay nếu họ bảo họ dạy được cho bạn thì cũng đừng tin, tất cả chỉ là một trò bịp. Mỗi người mỗi đời khác nhau, bạn nghĩ sao khi họ có thể dạy bạn cách... họ sống!? Những gì bạn nghe được chỉ là chia sẻ, và nơi học các kĩ năng sống ko đâu tốt bằng bạn tự lê chân mình ra ngoài xã hội.

Như mình đây, từng rất kém trong việc giao tiếp xã hội, ngồi nghe đủ người ra rả suốt ngày về việc cải thiện nó, nhưng cuối cùng mình chỉ thật sự học được cách giao tiếp khi mình "thực hành".

Đúng là "thực hành" khi chưa đc học "lý thuyết" có thể sẽ khiến bạn ngã sấp mặt, nhưng ai quan tâm? Có ngã đau mới biết đi được!

Cái lớp kỹ năng sống mà bạn nên học là cuộc sống hằng ngày của bạn đó. Cuộc sống của mỗi cá nhân là khác nhau thì kỹ năng sống liệu có thành sách giáo khoa không? Tất cả những lớp/thầy dạy kỹ năng sống đều là lý thuyết thôi chứ thực tế và lý thuyết thì xa lắm