Làm thế nào để "đòi tiền" một cách khéo léo?

  1. Tâm sự cuộc sống

Trong các cuộc ăn chơi, mình thường là người đứng ra trả tiền và mọi người sẽ gửi lại mình sau. Mình rất vui vẻ về điều đó vì bạn bè mình ai cũng tự giác và thẳng thắn trong chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, gần đây khi mình đi chơi với nhóm bạn, mình vẫn giữ vai trò trả tiền trước, nhưng khi về nhà mọi người lại phớt lờ vấn đề đó. Mình cũng gửi số tài khoản rồi những mọi người không nói gì chỉ thả react và đương nhiên chưa gửi lại tiền cho mình. Vì không quá thân nên mình cũng chưa biết nên làm thế nào để không mất lòng nhau...
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

  1. Đòi
  2. Không đòi

Còn mất lòng nhau hay không đâu phải do bạn quyết định đâu! Bộ bạn tưởng đợi tới chuyện trả tiền lần này mới mất lòng à? Cứ tự nhiên đi! Sao cũng được, mình chỉ lo chuyện mình có thể kiểm soát thôi! 

Trả lời
  1. Đòi
  2. Không đòi

Còn mất lòng nhau hay không đâu phải do bạn quyết định đâu! Bộ bạn tưởng đợi tới chuyện trả tiền lần này mới mất lòng à? Cứ tự nhiên đi! Sao cũng được, mình chỉ lo chuyện mình có thể kiểm soát thôi! 

Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm, bạn cứ thẳng thắn nói ra thôi. Nhắn tin vào nhóm chung chưa được thì nhắn tin riêng. Còn nếu bạn muốn dĩ hòa vi quý trong trường hợp này thì có một cách duy nhất thôi, đó là không đòi nữa, bao giờ người ta trả thì nhận, không trả thì coi như bạn mời. Và những người như vậy thì mình nghĩ không đáng để kết bạn đâu. Bạn nên hướng tới những người phù hợp hơn, chứ như này sợ quá 😨

https://cdn.noron.vn/2022/11/23/9813234315702092-1669214376.jpg