1. Giáo dục

Làm thế nào để giỏi toán?

Từ khóa: giáo dục

Muốn giỏi về lĩnh vực nào ấy thì chỉ có cách duy nhất là bạn luyện tập nó thật nhiều, tiếp xúc với nó mỗi ngày thì thành ra bạn sẽ trở nên "thông thạo" với nó :)))

Chúc bạn buổi sáng vui vẻ!

Trả lời

Muốn giỏi về lĩnh vực nào ấy thì chỉ có cách duy nhất là bạn luyện tập nó thật nhiều, tiếp xúc với nó mỗi ngày thì thành ra bạn sẽ trở nên "thông thạo" với nó :)))

Chúc bạn buổi sáng vui vẻ!

Để giỏi toán thật sự là hiểu toán, yêu toán chứ không phải là chỉ giải được nhiều bài toán, bạn cần nắm rõ các lý thuyết toán, các sử dụng các lý thuyết ấy trong 1 bài toán cụ thể, chứng minh lại các định lý (nếu có thể), không thì đọc các chứng minh định lý, đặt lại các câu hỏi vì sao 1+1=2, hay 1/0 thì lại không tồn tại và xem cách người ta chứng minh điều ấy.