1. Marketing

Làm thế nào để khởi nghiệp thành công ?

Mình mới ra trường chưa lâu nhưng rất muốn được thử sức và bơi lội nhiều mảng. Mình cũng có định hướng sau này sẽ góp sức được làm nên #thứ gì đó to to chút xíu và vừa là niềm yêu thích cũng vừa là nguồn thu nhập để nuôi mình. Các anh chị đi trước cho mình xin các advices với !

Từ khóa: Marketing

Mình chưa khởi nghiệp thành công mà mới chỉ thất bại nhưng theo mình sẽ có 3 yếu tố chính:

  • Đội nhóm: đủ khả năng để thực hiện sản phẩm, đủ kiên trì, tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng vào tương lai của sản phẩm để vượt qua khó khăn(đôi khi là rất dài )
  • Ý tưởng: ý tưởng nên phù hợp với lợi thế cạnh tranh của nhóm khởi nghiệp: tiên phong đi đầu trong một lĩnh vực, thị trường, hoặc giải quyết được những bài toán khó mà rất ít hoặc chưa sản phẩm trên thị trường đáp ứng được
  • Tiền: có thực mới vực được đạo, mọi ý tưởng mọi nỗ lực sẽ công cốc nếu không có nguồn vốn đủ lớn hoặc chí ít ra duy trì trong giai đoạn thử nghiệm chưa sinh được doanh thu từ sản phẩm khởi nghiệp. Yếu tố này có thể quyết định phần nhiều dựa vào khả năng thuyết phục gọi vốn hoặc khả năng tự thích nghi lấy ngắn nuôi dài mà nhóm có thể làm được.

Trả lời

Mình chưa khởi nghiệp thành công mà mới chỉ thất bại nhưng theo mình sẽ có 3 yếu tố chính:

  • Đội nhóm: đủ khả năng để thực hiện sản phẩm, đủ kiên trì, tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng vào tương lai của sản phẩm để vượt qua khó khăn(đôi khi là rất dài )
  • Ý tưởng: ý tưởng nên phù hợp với lợi thế cạnh tranh của nhóm khởi nghiệp: tiên phong đi đầu trong một lĩnh vực, thị trường, hoặc giải quyết được những bài toán khó mà rất ít hoặc chưa sản phẩm trên thị trường đáp ứng được
  • Tiền: có thực mới vực được đạo, mọi ý tưởng mọi nỗ lực sẽ công cốc nếu không có nguồn vốn đủ lớn hoặc chí ít ra duy trì trong giai đoạn thử nghiệm chưa sinh được doanh thu từ sản phẩm khởi nghiệp. Yếu tố này có thể quyết định phần nhiều dựa vào khả năng thuyết phục gọi vốn hoặc khả năng tự thích nghi lấy ngắn nuôi dài mà nhóm có thể làm được.

Bạn chọn công ty đi làm thuê trc đi, startup cungz được, corp cungz được. Nhưng bạn đi làm thuê trc khi khởi nghiệp.
Lời khuyên của mình là đi làm thuê cho công ty lớn (corp) trước, học chuyên môn, học mô hình. Làm khoảng 3 -4 năm; rồi chọn cty nhỏ hơn, start up chẳng hạn, giữ nhiều trọng trách hơn; học cách set up business, hoàn thiện leadership; mất khoảng 2 năm.
Sau 5 năm, nếu đã có vốn liếng chuyên môn, kỹ năng; tiền ( hoặc có đâu tư ) và 1 vài partner + ý tưởng, cơ hội rõ ràng thì bạn có thể startup rôi
Khổ trước sướng sau thế mới giàu :)