Làm thế nào để luyện tập cảm âm?

  1. Âm nhạc

  2. Nghệ thuật

Mình đang học đàn nên muốn luyện cảm âm tốt hơn, vì bây giờ khả năng cảm âm của mình gần như bằng 0 :(( Làm thế nào để luyện tập được nhỉ?

Từ khóa: 

cảm âm

,

âm nhạc

,

nghệ thuật