Làm thế nào để mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xung quanh?

  1. Văn hóa

Làm thế nào để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mọi người. Và bản thân thôi trong thời gian qua cũng có thiếu ý thức trong bảo vệ môi trường.

Từ khóa: 

bảo vệ môi trường

,

văn hóa

Ngồi dưới cái cây trơ trọi giữa sa mạc.

960A8CEC-8C20-4D8B-85B3-C023C0800FF9


Trả lời

Ngồi dưới cái cây trơ trọi giữa sa mạc.

960A8CEC-8C20-4D8B-85B3-C023C0800FF9


Bắt đầu là nâng cao ý thức bản thân của mình đã, cứ làm những gì tốt cho môi trường. Rồi người xung quanh nhìn thấy và tự ngượng với hành động của mình. Ngoài ra thì có thể thấy mng chưa có ý thức lắm thì nhắc mngg thui. Thay đổi từ những hành động nhỏ nhất thui nè, và thay đổi từ chính bản thân

Cái này phải nhờ đảng, nhà nước tuyên truyền rồi. Người dân làm không nổi hoặc khó làm lắm :))