Làm thế nào để người khác tin lời mình nói?

Có kỹ năng nào thuyết phục và sử dụng ngôn ngữ, cử chỉ để khiến người khác tin tưởng lời mình nói không?

Từ khóa: Kỹ năng mềm

Thật ra, để cho người khác tin lời mình nói là cả một quá trình nỗ lực cố gắng. Và quan trọng nhất phải là sự chân thành. Theo mình nghĩ sẽ không có bài giảng nào chỉ cho chúng ta làm như thế nào để người khác tin mình đâu. Tại sao ta không nỗ lực đối xử với nhau thật chân thành tử tế để dành cho nhau niềm tin nhỉ. Kì thật, con đường đi từ trái tym đến trái tym nói ngắn thì ngắn mà nói dài cũng rất dài. Nó sẽ dài nếu ta không chân thành với nhau, nhưng nó sẽ ngắn nếu ta thật tâm đối đãi. Mình không khuyên bạn nên làm thế nào thế nào để người ta tin mình, nhưng mình chỉ muốn nói rằng hãy đối xử thật lòng tận tâm với họ. Việc tin hay không là lựa chọn của họ. Nếu họ lựa chọn tin ta, họ có một tấm chân tình vẹn tròn, nếu họ lựa chọn khoing tin tưởng, họ đã lỡ mất người chân thành đối đãi với mình. Tin cũng có nhiều loại. Người ta nói tin bạn chưa chắc đã thật tâm tin bạn, nhưng mà bạn có thể cảm nhận điều đó từ sâu thẳm trái tym. Hãy luôn ghi nhớ rằng không một bài giảng nào có thể dạy bạn làm sao để người khác tin tưởng, chỉ có trái tym bạn, ms làm đc điều đó🍀

Trả lời

Thật ra, để cho người khác tin lời mình nói là cả một quá trình nỗ lực cố gắng. Và quan trọng nhất phải là sự chân thành. Theo mình nghĩ sẽ không có bài giảng nào chỉ cho chúng ta làm như thế nào để người khác tin mình đâu. Tại sao ta không nỗ lực đối xử với nhau thật chân thành tử tế để dành cho nhau niềm tin nhỉ. Kì thật, con đường đi từ trái tym đến trái tym nói ngắn thì ngắn mà nói dài cũng rất dài. Nó sẽ dài nếu ta không chân thành với nhau, nhưng nó sẽ ngắn nếu ta thật tâm đối đãi. Mình không khuyên bạn nên làm thế nào thế nào để người ta tin mình, nhưng mình chỉ muốn nói rằng hãy đối xử thật lòng tận tâm với họ. Việc tin hay không là lựa chọn của họ. Nếu họ lựa chọn tin ta, họ có một tấm chân tình vẹn tròn, nếu họ lựa chọn khoing tin tưởng, họ đã lỡ mất người chân thành đối đãi với mình. Tin cũng có nhiều loại. Người ta nói tin bạn chưa chắc đã thật tâm tin bạn, nhưng mà bạn có thể cảm nhận điều đó từ sâu thẳm trái tym. Hãy luôn ghi nhớ rằng không một bài giảng nào có thể dạy bạn làm sao để người khác tin tưởng, chỉ có trái tym bạn, ms làm đc điều đó🍀

Luôn nói thật dù trong mọi hoàn cảnh!

Trong nghề của mình có 1 lời khuyên cho ai muốn theo nghề luật là: muốn người khác tin mình thì chính bản thân mình phải tin điều mình đang nói.
Mình chỉ chia sẻ thôi chứ thực ra mình cũng chưa ngẫm được hết lời khuyên này.

Hôm qua tôi ngồi ngắm trăng và sao trong 1 buổi tối đầy mưa giông và vô tình tôi thấy hằng nga và chú cuội thấy thêm ufo nữa bạn tin không? :)))))) Muốn người khác tin bạn thì bạn nên làm nhiều để người khác thấy chứ đừng nói nhiều mà không hành động gì cả....