Làm thế nào để nhà đầu tư kiếm được một cách nhất quán?

  1. Đầu tư & Tài chính

Em đang có dự định học hỏi về chứng khoán và tài chính cho việc đầu tư. Em đã tìm hiểu tổng quan về lĩnh vực này qua sách, internet và có một thắc mắc mà em chưa giải đáp cặn kẽ được. Làm thế nào để thu được lợi nhuận một cách nhất quán, ổn định hoặc có thể dự đoán được trong suốt thời gian đầu tư?
Từ khóa: 

đầu tư & tài chính