Làm thế nào để phát triển bản thân và bảo vệ bản thân của chúng ta?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

phát triển bản thân

,

bảo vệ bản thân

,

hỏi xoáy đáp hay

Phát triển bản thân thì cần trau dồi kiến thức và tìm hiểu nhiều hơn còn bảo vệ bản thân thì phải có kĩ năng sống và nên tìm cho mình một môn võ nhé 😊😊
Trả lời
Phát triển bản thân thì cần trau dồi kiến thức và tìm hiểu nhiều hơn còn bảo vệ bản thân thì phải có kĩ năng sống và nên tìm cho mình một môn võ nhé 😊😊
Tìm hiểu , trao đổi kiến thức , bv thì cần có kĩ năng sống và rèn luyện thể dục thể thao
Học