Nếu người ta lụy tình vì mình thì có nên quay lại không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Không, chắc chắn vậy.

Tình cảm 1 khi đã hết thì không gì níu kéo đc. Nếu bạn chấp nhận quay lại bạn quay lại với ng bạn ko còn mong muốn nữa, vậy quay lại làm gì.

Bạn có thể thấy thương hại ng ta. Nhưng bạn thương ng ta thì ai thương bạn.

Bạn lại là nữ. Đàn ông lụy tình thì càng là đàn ông yếu đuối, nếu ko cũng có ý định khác.

Ng ta có thể đau, nhưng chóng qua thôi. Tuổi trẻ mau yêu, mau quên. Nếu bạn quay lại, ng đó sẽ có đc ng mình yêu nhưng ng đó lại ko yêu mìnhm kể cũng đáng thương cho họ lắm.

Và ... n thứ khác. Vậy thì thôi, tốt nhất, ko quay lại, tốt cho cả 2.

Trả lời

Không, chắc chắn vậy.

Tình cảm 1 khi đã hết thì không gì níu kéo đc. Nếu bạn chấp nhận quay lại bạn quay lại với ng bạn ko còn mong muốn nữa, vậy quay lại làm gì.

Bạn có thể thấy thương hại ng ta. Nhưng bạn thương ng ta thì ai thương bạn.

Bạn lại là nữ. Đàn ông lụy tình thì càng là đàn ông yếu đuối, nếu ko cũng có ý định khác.

Ng ta có thể đau, nhưng chóng qua thôi. Tuổi trẻ mau yêu, mau quên. Nếu bạn quay lại, ng đó sẽ có đc ng mình yêu nhưng ng đó lại ko yêu mìnhm kể cũng đáng thương cho họ lắm.

Và ... n thứ khác. Vậy thì thôi, tốt nhất, ko quay lại, tốt cho cả 2.