1. Sức khoẻ

Làm thế nào để phổ biến cho người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân 1 cách thích hợp nhất.?

Hiện nay, chỉ với số tiền 2,1 triệu đồng, bằng 2 lần nhậu với bạn bè, bạn đã có thể chi trả tiền bảo hiểm y tế cho 1 gia đình gồm 4 người. Khi không có bệnh chẳng ai quan tâm đến thẻ bhyt, đến khi cần vào viện mới suy nghĩ thẻ bhyt ở đâu , đủ 5 năm hay chưa, đăng ký ở huyện nhưng có thể cấp cứu, sinh đẻ ở tỉnh không? Nhu cầu người dân có bệnh mới quan tâm mua thẻ. Mọi người nên tham gia ngay và liền nha.
Từ khóa: bhyt, Sức khoẻ
Hãy cho mọi người thấy tác dụng của bảo hiểm trong thực tế chứ k phải ở trong lý thuyết

Trả lời

Hãy cho mọi người thấy tác dụng của bảo hiểm trong thực tế chứ k phải ở trong lý thuyết
Bảo hiểm y tế cần một chiến dịch Marketing mới ạ