Theo bạn, bạn tốt là bạn như thế nào? Tại sao nhiều lúc người mà bạn tin tưởng lại làm bạn thất vọng?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình không nghĩ là có bạn tốt mãi mãi mà chỉ ở một thời điểm
Trả lời
Mình không nghĩ là có bạn tốt mãi mãi mà chỉ ở một thời điểm
Đáng suy nghĩ đó bạn. Câu hỏi rất giống mình 😄