Làm thế nào để tạo ra một chatbot giống người

  1. Trí tuệ nhân tạo

Khó nhất của việc xây dựng một chatbot đó chính là kiểm soát hội thoại (context managerment). Trong bài viết trên Medium của

Sam Ursu
có thể thấy việc chọn một câu trả lời phù hợp trong knowledge graph của chatbot để tư vấn cho khác hàng là rất quan trọng. Nhưng thông điệp như:

  • Tôi không hiểu ý của bạn
  • Câu hỏi của bạn không có trong tri thức của tôi.
  • Tôi không support câu hỏi này

...

Sẽ khiến người dùng không thấy thoải mái với chatbot. Ngoài đời thực, con người dù kiến thức kém vẫn luôn giao tiếp theo một cách rất linh hoạt.

Từ khóa: 

chatbot

,

trí tuệ nhân tạo

Các chatbot hiện tại chủ yếu vẫn theo kịch bản nên rất khó để được như con người. Một số có thể sử dụng các mạng hồi quy (RNN ,LSTM) để sinh câu trả lời tự động cũng chưa được tốt, cần một lượng đữ liệu khá lớn và còn cả vấn đề ngữ pháp khi sinh câu. Có lẽ để chatbot tự nhiên được vẫn là một thách thức khá lớn

Trả lời

Các chatbot hiện tại chủ yếu vẫn theo kịch bản nên rất khó để được như con người. Một số có thể sử dụng các mạng hồi quy (RNN ,LSTM) để sinh câu trả lời tự động cũng chưa được tốt, cần một lượng đữ liệu khá lớn và còn cả vấn đề ngữ pháp khi sinh câu. Có lẽ để chatbot tự nhiên được vẫn là một thách thức khá lớn