1. Tâm lý học

Làm thế nào để khắc phục trường hợp quên mang não khi đi ra đường ?

Tình hình là mình bị quên mang não khi ra đường. Đi xem phim thì mua nhầm suất chiếu, đi rút tiền lấy thẻ không lấy tiền :( 
Từ khóa: tâm lý học
Mình là người thường xuyên "quên". Lý do là mình nghĩ nhiều quá. Khi đang nghĩ sâu một vấn đề gì đó thì mình thường hành động theo thói quen. Ví dụ lái xe theo thói quen, một lúc sau mới nhớ ra mình không phải muốn đi từ cơ quan về nhà mà đi một chỗ nào đó để họp chẳng hạn. Đương nhiên việc xử lý tình huống với chỉ não tiềm thức như vậy không tránh khỏi vấn đề này kia nhưng nó cho phép mình có thêm thời gian để suy nghĩ.

Nếu nó là vấn đề nghiêm trọng của bạn vậy thì bạn nên tự lập kế hoạch suy nghĩ cho bản thân. Tức là khi nào thì suy nghĩ, khi nào thì sống (không nghĩ). Về cơ bản mọi người khuyên chúng ta nên sống cho hiện tại nhiều hơn.


Trả lời

Mình là người thường xuyên "quên". Lý do là mình nghĩ nhiều quá. Khi đang nghĩ sâu một vấn đề gì đó thì mình thường hành động theo thói quen. Ví dụ lái xe theo thói quen, một lúc sau mới nhớ ra mình không phải muốn đi từ cơ quan về nhà mà đi một chỗ nào đó để họp chẳng hạn. Đương nhiên việc xử lý tình huống với chỉ não tiềm thức như vậy không tránh khỏi vấn đề này kia nhưng nó cho phép mình có thêm thời gian để suy nghĩ.

Nếu nó là vấn đề nghiêm trọng của bạn vậy thì bạn nên tự lập kế hoạch suy nghĩ cho bản thân. Tức là khi nào thì suy nghĩ, khi nào thì sống (không nghĩ). Về cơ bản mọi người khuyên chúng ta nên sống cho hiện tại nhiều hơn.


Tập trung vào hiện tại nhiều hơn :D