Làm thế nào để tránh bị nhiệt miệng?

  1. Sức khoẻ

Chữa thì không nói cơ mà làm sao để tránh nó lên ấy ạ :(( Mình rất hay bị nhiệt miệng, không biết do cơ địa hay cách sinh hoạt có vấn đề gì nữa :((

Từ khóa: 

sức khoẻ

Tránh đồ cay, nóng. Thường nhiệt miẹng là do tâm nhiệt. Khí bị nghịch, ko đi đúng đường, bốc ngược lên trên.
Trả lời
Tránh đồ cay, nóng. Thường nhiệt miẹng là do tâm nhiệt. Khí bị nghịch, ko đi đúng đường, bốc ngược lên trên.