Làm thế nào để trau dồi kĩ năng giao tiếp, ứng xử khéo léo?

  1. Giáo dục

Bản thân mình hay đọc sách, thích xem phim thực tế cuộc sống với mong muốn học hỏi tiếp thu được nhiều kiến thức.
Sau 2 năm mình thấy kĩ năng giao tiếp và ứng xử của mình vẫn còn rất kém không có tiến bộ nhiều. 
Mình mong muốn trở thành một cô gái giao tiếp tự tin, ứng xử khéo léo và trưởng thành. 
Mình tha thiết mong muốn nghe lời khuyên của các bạn. Cảm ơn mọi người nhiều ❤️
Từ khóa: 

giáo dục

Quan sát những người xung quanh giao tiếp. Phân tích đánh giá cách họ giao tiếp rồi kết quả họ đạt được như thế nào. 
Xem phim, phân tích nhân vật, cách diễn biểu cảm của nhận vật, tìm ra hình mẫu bạn yêu thích rồi bắt chước theo. 
Sau đó bạn sẽ tự thay đổi phù hợp với chính bạn. 
Tôi từng là người nói chuyện rất vô duyên, cà lăm và đớt. Giờ thì say bye hết những khuyết điểm đó rồi. Có chí thì nên, có công mài mỏ có ngày dẻo môi mà 😂
Trả lời
Quan sát những người xung quanh giao tiếp. Phân tích đánh giá cách họ giao tiếp rồi kết quả họ đạt được như thế nào. 
Xem phim, phân tích nhân vật, cách diễn biểu cảm của nhận vật, tìm ra hình mẫu bạn yêu thích rồi bắt chước theo. 
Sau đó bạn sẽ tự thay đổi phù hợp với chính bạn. 
Tôi từng là người nói chuyện rất vô duyên, cà lăm và đớt. Giờ thì say bye hết những khuyết điểm đó rồi. Có chí thì nên, có công mài mỏ có ngày dẻo môi mà 😂