Làm thế nào để tự tin hơn?

  1. Giáo dục

  2. Tình dục

  3. Chiêm tinh

Đầu tiên, sau đó, cuối cùng

Từ khóa: 

giáo dục

,

tình dục

,

chiêm tinh

Chào bạn, mình thấy có dòng "Đầu tiên, sau đó, cuối cùng". Bạn đang chờ đợi một ý kiến theo mạch này phải không? vậy mình sẽ chia sẻ theo hướng mà bạn cần, bạn tham khảo nhé:

Đầu tiên: Hãy ngồi xuống và viết ra từ 3 - 5 điểm mạnh (phẩm chất tích cực) của bản thân (chắc chắn là ai cũng có nhé). Nếu nghĩ không ra thì bạn có thể hỏi người thân xung quanh.

Sau đó: Dán tờ giấy này ở nơi dễ quan sát và vui vẻ học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần của bản thân.

Không có cuối cùng, mà hãy liên tục củng cố sự tự tin bằng những ý nghĩ, lời nói, hành động tốt đẹp, tử tế với chính mình và những người xung quanh, bạn nhé.

Chúc bạn thành công.

Trả lời

Chào bạn, mình thấy có dòng "Đầu tiên, sau đó, cuối cùng". Bạn đang chờ đợi một ý kiến theo mạch này phải không? vậy mình sẽ chia sẻ theo hướng mà bạn cần, bạn tham khảo nhé:

Đầu tiên: Hãy ngồi xuống và viết ra từ 3 - 5 điểm mạnh (phẩm chất tích cực) của bản thân (chắc chắn là ai cũng có nhé). Nếu nghĩ không ra thì bạn có thể hỏi người thân xung quanh.

Sau đó: Dán tờ giấy này ở nơi dễ quan sát và vui vẻ học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần của bản thân.

Không có cuối cùng, mà hãy liên tục củng cố sự tự tin bằng những ý nghĩ, lời nói, hành động tốt đẹp, tử tế với chính mình và những người xung quanh, bạn nhé.

Chúc bạn thành công.