Làm thế nào mà lái xe biết anh da đen đứng đó?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Một anh da đen mặc đồ đen đi qua đường. Đột nhiên một chiếc xe màu đen không mở đèn chạy đến và dừng đúng trước mặt anh ta. Làm thế nào mà người lái xe biết anh da đen không đứng ở đó.

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Bởi vì đang là ban ngày. :))
Trả lời
Bởi vì đang là ban ngày. :))
Chúc mừng bạn . Bạn đã trả lời đúng tồi đó