1. Sức khoẻ

Làm thế nào để phân biệt được thuốc thật thuốc giả, hàm lượng chứa trong thuốc, cũng như giá cả của thuốc?

Từ khóa: Sức khoẻ

Câu hỏi này quá khó. Quản lý dược vĩ mô bao nhiêu năm vẫn chưa làm được. Chỉ có hạn chế mua phải thuốc giả bằng cách mua ở các nhà thuốc lớn, uy tín thôi. :D

Trả lời

Câu hỏi này quá khó. Quản lý dược vĩ mô bao nhiêu năm vẫn chưa làm được. Chỉ có hạn chế mua phải thuốc giả bằng cách mua ở các nhà thuốc lớn, uy tín thôi. :D

Nếu dễ dang phân biệt được thì thuốc giả bán cho ai. Chỉ có thể xem mua ở bệnh viện hoặc các của hàng uy tín là tối ưu nhất thôi.