Lãnh thổ Trung Quốc thời Nguyên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Triều đại nhà Nguyên hay còn gọi là Đại Nguyên, là vương triều phong kiến đầu tiên trong lịch sử phong kiến Trung Quốc do dân tộc thiểu số (tộc Mông Cổ) thành lập và thống trị Năm 1206, Thành Cát Tư Hãn lập nên Mông Cổ Hãn quốc. Năm 1271, Hốt Tất Liệt đổi quốc hiệu thành Đại Nguyên. Năm 1280, Nguyên triều sau khi hoàn thành đại nhất thống, lập ra Tứ đại Hãn quốc. Tổng diện tích lãnh thổ vào khoảng 2000 vạn km vuông, là quốc gia có cương vực, lãnh thổ lớn nhất thế giới thời kỳ đó. Cương vực của Đại Nguyên đươc mở rộng vô cùng lớn, Đông Cương, Tây Tạng, ngoại Mông Cổ, Vân Nam, Đông Bắc, Bành Hồ và Nam Hải đều dưới sự thống trị của Đại nguyên. Ngoài ra còn bao gồm một phần lớn khu vực phía Tây Sebria, phía bắc Miến Điện, bắc Thái Lan, Lào, đông bắc Triều Tiên Có thể thấy, Nguyên triều là triều đạo có diện tích lãnh thổ lớn nhất trong lịch sử Trung Hoa.
Trả lời
Triều đại nhà Nguyên hay còn gọi là Đại Nguyên, là vương triều phong kiến đầu tiên trong lịch sử phong kiến Trung Quốc do dân tộc thiểu số (tộc Mông Cổ) thành lập và thống trị Năm 1206, Thành Cát Tư Hãn lập nên Mông Cổ Hãn quốc. Năm 1271, Hốt Tất Liệt đổi quốc hiệu thành Đại Nguyên. Năm 1280, Nguyên triều sau khi hoàn thành đại nhất thống, lập ra Tứ đại Hãn quốc. Tổng diện tích lãnh thổ vào khoảng 2000 vạn km vuông, là quốc gia có cương vực, lãnh thổ lớn nhất thế giới thời kỳ đó. Cương vực của Đại Nguyên đươc mở rộng vô cùng lớn, Đông Cương, Tây Tạng, ngoại Mông Cổ, Vân Nam, Đông Bắc, Bành Hồ và Nam Hải đều dưới sự thống trị của Đại nguyên. Ngoài ra còn bao gồm một phần lớn khu vực phía Tây Sebria, phía bắc Miến Điện, bắc Thái Lan, Lào, đông bắc Triều Tiên Có thể thấy, Nguyên triều là triều đạo có diện tích lãnh thổ lớn nhất trong lịch sử Trung Hoa.