Lãnh thổ Trung Quốc thời Tấn?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Tấn: ( năm 265-năm 316) Diện tích lãnh thổ khu vực Tây Tấn là khoảng 92 triệu km vuông, Vân Qúy vẫn nằm trong sự khống chế của nước Thục, vùng đất tại Triều Tiên và phía Bắc Việt Nam bị thu nhỏ lại, trong khi đó, lại tăng thêm vùng đất của Nội Mông.
Trả lời
1. Tấn: ( năm 265-năm 316) Diện tích lãnh thổ khu vực Tây Tấn là khoảng 92 triệu km vuông, Vân Qúy vẫn nằm trong sự khống chế của nước Thục, vùng đất tại Triều Tiên và phía Bắc Việt Nam bị thu nhỏ lại, trong khi đó, lại tăng thêm vùng đất của Nội Mông.