Lễ hội Obon ở Nhật Bản diễn ra vào thời gian nào ? Hãy trình những nghi lễ chính của lễ hội Obon

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lễ hội Obon là một lễ hội truyền thống, nổi bật ở Nhật Bản, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng Obon hay còn gọi là Bon, lễ hội này là dịp để ngững người dân Nhật tưởng nhớ những người đã khuất, là dịp để mọi người cùng nhau trở về thăm viếng quê cha đất tổ, dọn dẹp phần mộ của tổ tiên. Đây cũng là thời điểm họ tin rằng linh hồn của người đã mất có thể trở về trần gian thăm con cháu Lễ hội obon được tổ chức ở Nhật từ rất lâu đời. Đây là một lễ hội lớn, thường kéo dài trong ba, bốn ngày, và có sự khác nhau giữa các vùng miền + Shichigatsu Bon: Được tổ chức vào 15/7 dương lịch, ở các vùng như : Tokyo, Yokohama,Tohoku.... + Hatchigatsu: Được tổ chức vào 15/8 dương lịch, đây là ngày phố biến nhất và là ngày hội Obon lớn nhất, được tổ chức tại Kyoto Các nghi lễ chính của lễ hội Obon + Lễ hội Obon được tổ chức với 2 lễ chính là : Mukaebo ( đón các linh hồn ) và lễ Okuribon ( tiễn các linh hồn) + Nhiều hoạt động tín ngưỡng được người dân Nhật Bản tổ chức để kỉ niệm lễ hội Obon , trong đó quan trọng nhất là sự kiện dâng lửa để soi đường cho linh hồn của những người đã khuất trở về, những đám lửa được xếp theo hình chữ hán, đầu tiên là chữ Đại, chữ Diệu, chữ Pháp, chữ thuyền. lễ hội dâng lửa Obon được tổ chức vào 20h ngày 16/8 tại kyoto + Một hoạt động nổi bật nữa của lễ hội này là thực hiện các điệu nhảy Obon + Lễ hội Obon kết thúc với nghi thức Toro Nagashi ( thả thuyền giấy ) Lễ hội Obon, một lễ hội mang màu sắc tâm linh, góp phần tạo nên nền văn hóa đa dạng đậm đà của Nhật Bản
Trả lời
Lễ hội Obon là một lễ hội truyền thống, nổi bật ở Nhật Bản, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng Obon hay còn gọi là Bon, lễ hội này là dịp để ngững người dân Nhật tưởng nhớ những người đã khuất, là dịp để mọi người cùng nhau trở về thăm viếng quê cha đất tổ, dọn dẹp phần mộ của tổ tiên. Đây cũng là thời điểm họ tin rằng linh hồn của người đã mất có thể trở về trần gian thăm con cháu Lễ hội obon được tổ chức ở Nhật từ rất lâu đời. Đây là một lễ hội lớn, thường kéo dài trong ba, bốn ngày, và có sự khác nhau giữa các vùng miền + Shichigatsu Bon: Được tổ chức vào 15/7 dương lịch, ở các vùng như : Tokyo, Yokohama,Tohoku.... + Hatchigatsu: Được tổ chức vào 15/8 dương lịch, đây là ngày phố biến nhất và là ngày hội Obon lớn nhất, được tổ chức tại Kyoto Các nghi lễ chính của lễ hội Obon + Lễ hội Obon được tổ chức với 2 lễ chính là : Mukaebo ( đón các linh hồn ) và lễ Okuribon ( tiễn các linh hồn) + Nhiều hoạt động tín ngưỡng được người dân Nhật Bản tổ chức để kỉ niệm lễ hội Obon , trong đó quan trọng nhất là sự kiện dâng lửa để soi đường cho linh hồn của những người đã khuất trở về, những đám lửa được xếp theo hình chữ hán, đầu tiên là chữ Đại, chữ Diệu, chữ Pháp, chữ thuyền. lễ hội dâng lửa Obon được tổ chức vào 20h ngày 16/8 tại kyoto + Một hoạt động nổi bật nữa của lễ hội này là thực hiện các điệu nhảy Obon + Lễ hội Obon kết thúc với nghi thức Toro Nagashi ( thả thuyền giấy ) Lễ hội Obon, một lễ hội mang màu sắc tâm linh, góp phần tạo nên nền văn hóa đa dạng đậm đà của Nhật Bản