Liệu có xảy ra chiến tranh ở Châu Âu năm 2023 hay không?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

war

,

lịch sử

Mình hơi thắc mắc không biết bạn căn cứ vào đâu để đặt câu hỏi này. Nếu là từ chiến sự của Nga và Ukraine thì thực tế nó chưa đến mức các nước Châu Âu phải tham chiến. Nếu bây giờ Châu Âu thực sự xảy ra chiến tranh thì đó đúng là một cú shock lớn đối với toàn bộ thế giới, mình vẫn hy vọng điều này không xảy ra thì hơn.

https://cdn.noron.vn/2023/02/06/linhukrainekhaihoaphaopionganbakhmut-1675676366.jpg
Trả lời

Mình hơi thắc mắc không biết bạn căn cứ vào đâu để đặt câu hỏi này. Nếu là từ chiến sự của Nga và Ukraine thì thực tế nó chưa đến mức các nước Châu Âu phải tham chiến. Nếu bây giờ Châu Âu thực sự xảy ra chiến tranh thì đó đúng là một cú shock lớn đối với toàn bộ thế giới, mình vẫn hy vọng điều này không xảy ra thì hơn.

https://cdn.noron.vn/2023/02/06/linhukrainekhaihoaphaopionganbakhmut-1675676366.jpg