Liệu mình có thể bù đắp tình cảm cho người yêu hiện tại sau khi chia tay ở tương lai hay kiếp sau hay không?

  1. Tình yêu

#Kiếp sau #luân hồi

Từ khóa: 

tình yêu

Ko có đâu bạn nhé. "Việc hôm nay chớ để ngày mai". Câu này hẳn bạn có nghe. Nên đừng có nghĩ kiếp này hay kiếp sau. Đừng hứa điều mình ko làm được, đừng hứa hảo. Hiện tại muốn bù gì thì bù, đừng mong vào tương lai. Vì tương lai thì ko có gì chắc chắn cả.

Trả lời

Ko có đâu bạn nhé. "Việc hôm nay chớ để ngày mai". Câu này hẳn bạn có nghe. Nên đừng có nghĩ kiếp này hay kiếp sau. Đừng hứa điều mình ko làm được, đừng hứa hảo. Hiện tại muốn bù gì thì bù, đừng mong vào tương lai. Vì tương lai thì ko có gì chắc chắn cả.

Đừng làm phiền họ là cách bù đắp tốt nhất bạn nhé.