Linh hồn và thể xác

  1. Tâm linh

  2. Noron

  3. Xã hội

  4. Triết học

  5. Tôn giáo

"Mọi người đều có hai ông chủ: Thể xác và linh hồn. Khi thể xác nắm quyền cai trị, thì người ta đấu đá và thù địch với kẻ khác.
Ngược lại, người ta càng phát triển trong sự “hiểu biết về tâm linh”, thì cái sức mạnh bên trong họ càng thuyên chuyển tới linh hồn - cái linh hồn vốn tìm kiếm sự hợp nhất với linh hồn của những người khác."
https://cdn.noron.vn/2022/07/14/499563175015297517-1657772481.jpg
Ảnh: Google

-------------------------------
Suy niệm mỗi ngày - Lev Tolstoy
Từ khóa: 

wysiati

,

tâm linh

,

noron

,

xã hội

,

triết học

,

tôn giáo

Hình minh họa đẹp quá! Vì sao các linh hồn lại muốn hợp nhất với nhau?

Trả lời

Hình minh họa đẹp quá! Vì sao các linh hồn lại muốn hợp nhất với nhau?