Lỡ crush 1 em khối dưới nhưng khi tìm hiểu sâu thì biết em khá mất dạy nhưng đẹp trai quá thì phải làm sao?

  1. Tình yêu

Bạn nào cho mình ý kiến v! Mình là đứa lần đầu crush ai đó thật lòng!!!!!!!!

Từ khóa: 

tình yêu

Vậy thì cứ yêu đi sau từ từ dạy

Trả lời

Vậy thì cứ yêu đi sau từ từ dạy

Mình nghĩ cảm giác crush là thực, nhưng crush thật lòng thì nên xem xét lại bạn ạ. Vì crush thường mang đến cho chúng ta rất nhiều giả định tốt đẹp về đối phương, cảm xúc của chúng ta nảy nở dựa trên những giả định ấy.

Một con người mất dạy nhưng đẹp trai thì khó có thể bỏ lỡ?

Giờ thì mình tin tình yêu khiến cho con người ta hoàn toàn sống với cảm xúc rồi. Mình không có ý phán xét hay phê bình bạn, vì mỗi chúng ta có tiêu chuẩn sống và lựa chọn riêng. 

Thì hoặc là bạn hạ tiêu chuẩn của mình xuống hoặc là đổi mục tiêu