Lộ trình thăng tiến trong nghề Business Analyst?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Hướng nghiệp

em đang có ý định theo ngành này nhưng còn băn khoăn về lộ trình thăng tiến, mong mn giúp đỡ ạ.

Từ khóa: 

ba

,

business analyst

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

hướng nghiệp

Chào bạn,mới vào nghề sẽ là Junior BA và BA. Ai cũng vậy, mới vào nghề chúng ta sẽ bắt đầu với title Junior. Một vài công ty họ sẽ gọi là Associate BA. Ở vị trí này chủ yếu theo các anh chị học hỏi, tiếp cận làm dự án, nhìn chung sẽ hiểu được những task tổng quát, tools, systems,....

Tiếp theo khi nào thấy kỹ năng của bạn đủ rồi thì sẽ đươc giao nhiều task hơn, dĩ nhiên task này đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn, bạn sẽ làm một mình chứ không có nhiều sự hỗ trợ nữa.

Sau đó là Senior BA, đến đây thì bạn sẽ nắm được chuyên môn, kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể tùy vào điểm mạnh của bản thân chứ không còn tổng quát như ở trên nữa.

Sau một thời gian với sự nỗ lực bạn có thể vươn lên làm BA leadership gồm các vị trí như

  • BA Project Lead

  • BA Program Lead

  • BA Practice Lead

  • BA Manager

Trả lời

Chào bạn,mới vào nghề sẽ là Junior BA và BA. Ai cũng vậy, mới vào nghề chúng ta sẽ bắt đầu với title Junior. Một vài công ty họ sẽ gọi là Associate BA. Ở vị trí này chủ yếu theo các anh chị học hỏi, tiếp cận làm dự án, nhìn chung sẽ hiểu được những task tổng quát, tools, systems,....

Tiếp theo khi nào thấy kỹ năng của bạn đủ rồi thì sẽ đươc giao nhiều task hơn, dĩ nhiên task này đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn, bạn sẽ làm một mình chứ không có nhiều sự hỗ trợ nữa.

Sau đó là Senior BA, đến đây thì bạn sẽ nắm được chuyên môn, kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể tùy vào điểm mạnh của bản thân chứ không còn tổng quát như ở trên nữa.

Sau một thời gian với sự nỗ lực bạn có thể vươn lên làm BA leadership gồm các vị trí như

  • BA Project Lead

  • BA Program Lead

  • BA Practice Lead

  • BA Manager