"Lỡ" xem Clannad, có nên xem Kanon, AIR?

  1. Phim ảnh

Từ khóa: 

anime

,

key

,

visual novel

,

phim ảnh

nên nhé bạn hãy xem hết tất cả để cảm nhận được tất cả cảm xúc mà một con người cần phải có

Trả lời

nên nhé bạn hãy xem hết tất cả để cảm nhận được tất cả cảm xúc mà một con người cần phải có